Header image alt text

klubnehvizdy.cz

Otevřený klub STOVKA

O nás

Otevřený klub je:

  • místo, které je volně přístupné a otevřené (dle provozní doby) a jehož atmosféra odpovídá stylu mladých, kteří se podílejí na úpravě a dekoraci prostor
  • místo, kde se děti a mládež mohou neformálně sejít, popovídat si, posedět, kde mohou realizovat své zájmy a schopnosti a naučit se aktivně trávit volný čas
  • je formou zájmového vzdělávání, kterou preferuje většina dnešní mladé generace, které vyhovuje neformálnost a volnost

Adresa:

Klub Stovka
Pražská 100
Nehvizdy

Klub Stovka je organizační složkou Městyse Nehvizdy. Městys je provozovatelem klubu.